Skip to main content
El1_3

Een organisme wordt op basis van een aantal kenmerken ingedeeld in één van de vier rijken.
Kies de juiste woorden op de juiste plaats in de tabel.

Dier

Plant

Bacterie

Schimmel

Celkern

Celwand

Een-/meercellig

Eukaryoot/prokaryoot

Auto-/heterotroof